Darreres notícies

Oberta convocatòria de subvencions Joventut 2023

Hola, joves!

S’ha obert el termini de sol·licitud per a subvencionar els vostres projectes culturals, artístics, i d’oci i temps lliure. Han d’estar dirigits a joves de 14 a 30 anys amb l’objectiu de promoure les activitats per a joves i la participació ciutadana mitjançant un oci sa. 

Qualsevol dinamitzador/ra et pot donar més informació i suport en la creació del projecte i la presentació de les sol·licituds de subvenció. Per a qualsevol dubte et pots posar en contacte al telèfon 630 87 76 10. 

Beneficiaris 

Poden demanar aquestes subvencions:

– Persones jurídiques de dret privat: organitzacions o entitats que promoguin activitats en benefici de la joventut de la ciutat, de qualsevol edat i sense ànim de lucre.

– Agrupacions de persones físiques privades, sense personalitat jurídica, que puguin dur a terme els projectes i les activitats. Per exemple, clubs i federacions. Si és el teu cas, s’han de fer constar, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre del grup.
 

Destinataris dels projectes

Joves de 14 a 30 anys, exceptuant grups de música i teatre, activitats intergeneracionals, o les obertes a la comunitat. 

Perquè et puguin concedir aquesta subvenció has d’emplenar uns documents de petició segons les característiques de la teva idea de projecte, els quals trobaràs al següent enllaç de descàrrega:

  • Modalitat 1  

Si la finalitat es cobrir despeses generades pel procediment de constitució legal de l’associació i/o entitat juvenil com a tal i altres despeses implícites en el funcionament de l’associació o entitat. 

Model 1

  • Modalitat 2 

-Model 2 –

Per a les activitats que es duguin a terme durant els períodes de vacances dels joves com Nadal o Pasqua. 

  • Modalitat 3 

3.1. Els projectes, les activitats i les iniciatives promogudes per joves creadors en l’àmbit de les arts visuals i arts plàstiques. 

20200611-Model 3 – Sol Arts visuals i plastiques – Puntuals 2023

3.2 Les iniciatives i les propostes dels grups i solistes joves d’arts escèniques (interpretació, ball, performance i altres). 

20200611-Model 4 – Sol Grups teatrals- Puntuals 2023

3.3. Les iniciatives i les propostes dels grups musicals juvenils o solistes. 

20200611-Model 5 – Sol Grups musicals- Puntuals 2023

IMPORTANT! 

Tens com a màxim fins dia 26 d’octubre del 2023, aquest inclòs, per presentar la teva sol·licitud al Registro General – Sede electrónica – Palma.cat o presencialment a les oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

Comparteix la notícia!

WhatsApp